Nhà thuốc tây làm đại lý ngân hàng được hay không?

Nhà thuốc tây làm đại lý ngân hàng được hay không?
Đại lý ngân hàng là gì, mô hình, điều kiện mở, đăng ký, mẫu hợp đồng, tiêu chí, pvbank, cá nhân mở đại lý ngân hàng, techcombank, pvcombank, vietcombank, agribank, vpbank, vietinbank, hdbank, acbbank, năm 2021

ĐẠI LÝ NGÂN HÀNGTheo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đưa ra những định hướng chiến lược, sâu rộng, lâu dài để hướng đến việc thanh toán của nền kinh tế qua hệ thống online. Trong đó, Chiến lược nêu rõ mục tiêu này sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, mà mô hình đại lý ngân hàng chính là điểm then chốt. Bên cạnh đó, vấn đề ứng dụng công nghệ triệt để và đảm bảo tính bảo mật cao cho người dùng chính là yếu tố then chốt mà Chiến lược cho rằng "hiệu quả và bền vững cho cả hệ thống tài chính".

Bài liên quan

Điểm vượt trội và đặc biệt của mô hình đại lý ngân hàng, là các tổ chức, cá nhân phi ngân hàng hoặc đối tác truyền thống của hệ thống ngân hàng đều có thể tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ của ngân hàng truyền thống. Từ đặc điểm vượt trội đó, cộng với đặc điểm về hệ thống bao phủ, rộng khắp của các nhà thuốc tây tại Việt Nam, đã gần như xác định được một trong những đối tác phi ngân hàng tiềm năng nhất. Vậy, nhà thuốc tây làm đại lý ngân hàng được hay không? Điều kiện để nhà thuốc tây làm đại lý ngân hàng là gì?

Trong bối cảnh một chiến lược tài chính quốc gia đã thành hình, những đặc điểm cơ bản của một đại lý ngân hàng đúng nghĩa vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì việc đưa ra những điều kiện để nhà thuốc tây trở thành đại lý ngân hàng cần dựa trên những quy định sẵn có từ Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thế mạnh của hệ thống các nhà thuốc tây tư nhân bao phủ rộng khắp Việt Nam từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược là không thể bàn cãi. Đồng thời, hệ thống này mặc dù mang đặc điểm tư nhân nhưng lại chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan Nhà nước về y tế tại địa phương.

Do đó, điều kiện trước hết để nhà thuốc tây trở thành đại lý ngân hàng, đó là cần có sự phối hợp, cơ chế quản lý, giám sát giữa cơ quan chủ quản về y tế và cơ quan quản lý Nhà nước về ngân hàng, để tạo ra một hành lang pháp lý phù hợp phát huy thế mạnh khi nhà thuốc tây làm đại lý ngân hàng.
Điều kiện tiếp theo, xuất phát từ chính nội lực, khả năng của từng nhà thuốc tây tư nhân. Vì khi tham gia trở thành đại lý ngân hàng nhưng không có sự đào tạo bài bản về nghiệp vụ ngân hàng, các chủ nhà thuốc tây cần chuẩn bị cho mình tiềm lực cơ bản về tài chính. Thật sự, tài chính để tham gia làm đại lý ngân hàng cần ở mức cơ bản - và mức này là bao nhiêu sẽ cần được cơ quan Nhà nước hướng dẫn trong tương lai. Nhưng các dịch vụ cơ bản của ngân hàng sẽ được phân cấp xuống để đại lý ngân hàng là nhà thuốc tây thực hiện để hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng này chắc chắn sẽ ở mức hấp dẫn để thu hút các hệ thống nhà thuốc tây tham gia một cách tích cực.

Nhưng thách thức đặt ra là tính chuyên môn hóa của từng ngành nghề, nhất là với ngành đặc thù như nhà thuốc tây. Nếu thực hiện thêm dịch vụ đại lý ngân hàng, các nhà thuốc tây - thường có thể chỉ có 01 hoặc 02 nhân sự là đủ để vận hành, sẽ cần phân bổ thời gian và nhân sự để thực hiện thêm việc đáp ứng dịch vụ đại lý ngân hàng. Do đó, vấn đề nhà thuốc tây trở thành đại lý ngân hàng sẽ còn xoay quanh điều kiện để được cấp phép trở thành đại lý ngân hàng và mức hoa hồng khi thực hiện các dịch vụ của ngân hàng. Nếu điều kiện quá phức tạp nhưng mức hoa hồng nhận lại không đủ hấp dẫn sẽ không thể giúp phát triển mô hình đại lý ngân hàng trong hệ thống các nhà thuốc tây.

QUỲNH ANH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét