5 đặc điểm của mô hình đại lý ngân hàng (đại lý thanh toán).

5 đặc điểm của mô hình đại lý ngân hàng (đại lý thanh toán).

DAILYNGANHANG.COM - Tại Phụ lục II của Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra nhiệm vụ Nghiên cứu, ban hành quy định về đại lý ngân hàng, theo đó cho phép ngân hàng được giao cho các chủ thể không phải ngân hàng làm đại lý, cung ứng một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo ủy thác của ngân hàng để hưởng hoa hồng.

Bài liên quan

Theo hướng dẫn này, một định hướng rõ ràng được đặt ra khi chủ thể không phải ngân hàng được đưa vào mục tiêu cung ứng các dịch vụ của ngân hàng. Trong bối cảnh 70% dân số Việt Nam tính đến cuối năm 2020 vẫn đang dùng tiền mặt, 80% dân số sống tại vùng nông thôn, chưa được đô thị hóa mạnh mẽ đã giúp nhận ra những chủ thể đang chiếm số lượng lớn trong nền kình tế quốc gia. Do đó, mục tiêu đưa các chủ thể không phải ngân hàng vào tham gia các dịch vụ tài chính truyền thống của ngân hàng là một mục tiêu phù hợp, khả thi, chắc chắn được thị trường tài chính đón nhận nhưng cũng cần giải quyết nhiều thử thách, rào cản, nhất là về mặt chuyên môn tài chính.

Có thể nhận thấy 05 đặc điểm của đại lý ngân hàng qua mục tiêu trên đây như sau:

1. Ngân hàng phải được quyền (được phép) giao một, một số dịch vụ cho đại lý ngân hàng.
2. Chủ thể nhận chỉ cần không phải là ngân hàng sẽ được làm đại lý.
3. Một số sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
4. Việc ủy thác của ngân hàng.
5. Mức hoa hồng của đại lý ngân hàng.

5 đặc điểm của mô hình đại lý ngân hàng (đại lý thanh toán).


Mặc dù là một hướng đi đúng đắng và phù hợp với nhu cầu tài chính của nền kinh tế, nhưng qua 05 đặc điểm của mô hình đại lý ngân hàng nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy ngay rất nhiều những vấn đề mà cơ quan quản lý Nhà nước cần đảm bảo quản lý được trước khi cho phép thực hiện mô hình đại lý ngân hàng. Những dịch vụ do ngân hàng cung cấp rất đa dạng, phù hợp lợi ích của từng chủ thể, loại hình doanh nghiệp khác nhau nên có những mức ưu đãi và điều kiện khác nhau. Đồng thời, chủ thể ngân hàng rất rộng lớn, đa phần là ngân hàng thương mại lại cung cấp những dịch vụ theo nhu cầu của thị trường, mà thị trường thì luôn biến động...

Do đó, để xác định loại dịch vụ nào trước đây được ngân hàng cung cấp, các chủ thể khác không được phép mà nay chỉ cần bất kỳ một ngân hàng nào cho phép thì chủ thể không phải ngân hàng sẽ được thực hiện thay. Hơn nữa, vấn đề ủy thác để thực hiện dịch vụ của ngân hàng không có nghĩa chủ thể nhận ủy thác là ngân hàng, vậy nếu khi tranh chấp giữa khách hàng và bên nhận ủy thác xảy ra, ngân hàng có bắt buộc phải được ra bồi thường trách nhiệm trước, sau đó bên nhận ủy thác sẽ thanh toán lại cho ngân hàng hay không? Vấn đề này thuần túy về mặt dân sự, nhưng nếu có ngân hàng và hoạt động tài chính liên quan, pháp luật đối với các tổ chức tín dụng sẽ được áp dụng như thế nào trong trường hợp này.

Trong loạt bài viết sắp tới, dailynganhang.com sẽ nhận định về 05 đặc điểm của mô hình đại lý trên đây, qua đó tóm tắt và đánh giá các thách thức để xây dựng một mô hình đại lý ngân hàng hoàn chỉnh.

Thùy Dương

Đăng nhận xét

0 Nhận xét