Kinh nghiệm quốc tế từ Brazil cho Việt Nam về xây dựng Đại lý ngân hàng

Đại lý ngân hàng, mô hình, điều kiện mở, đăng ký, mẫu hợp đồng, tiêu chí, pvbank, cá nhân mở đại lý ngân hàng, techcombank, pvbank, vietcombank, agribank, vietinbank, hdbank, acb, năm 2021

ĐẠI LÝ NGÂN HÀNG - Bazil được coi là một ví dụ điển hình về triển khai thành công mô hình đại lý ngân hàng để thúc đẩy tài chính toàn diện. Chỉ trong vòng 12 năm, từ năm 1999, Brazil đã có thêm 13 triệu người dân tiếp cận dịch vụ tài chính và hơn 160.000 cửa hàng bán lẻ trở thành đại lý ngân hàng (AFI,2011).  

Tin đáng chú ý
=> #1 Đại lý ngân hàng là gì? Định nghĩa mới nhất 2021
=> Mô hình đại lý ngân hàng tại Malaysia - Kinh nghiệm cho Việt Nam
=> Mô hình đại lý ngân hàng tại Việt Nam năm 2021

Những đại lý này có thể thấy ở bất kỳ địa phương nào của Brazil. Hầu hết các đại lý là cửa hàng thương mại như cửa hàng tạp hóa, bưu điện, phòng công chứng và cửa hàng bán vé xổ số. Hơn 47.000 cửa hàng đại lý này đã có thể tiếp nhận gửi tiền và mở tài khoản (CGAP, 2010g). Các đại lý ngân hàng của Brazil xử lý khoảng 3 tỷ giao dịch hàng năm. Số lượng này chiếm tỷ trọng 7% của tổng giao dịch mà hệ thống ngân hàng Brazil 81% 70% 65% 61% 47% 91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NHTM NH khác HTX tài chính TC nhận tiền gửi khác TCTCVM TC phát hành tiền điện tử  

Tỷ lệ quốc gia cho phép sử dụng đại lý ngân hàng làm kênh phân phối bên thứ ba, theo loại hình tổ chức 6 phải xử lý nhưng điểm đáng nói là một lượng lớn giao dịch này đến từ những người khó tiếp cận dịch vụ tài chính, đóng góp to lớn cho thúc đẩy tài chính toàn diện ở Brazil (CGAP,2010g).  

Một số thống kê về kết quả hoạt động của mô hình đại lý ngân hàng ở Brazil như sau:  

- Năm 2008, các đại lý ngân hàng đã thực hiện 1,6 tỷ giao dịch với giá trị 105 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% của tổng giao dịch thanh toán hóa đơn (CGAP, 2010b);  

- Mỗi hạt (municipality) (Brazil gồm 26 bang và mỗi bang có nhiều hạt và tính tổng cộng có 5564 hạt) đều có sự hiện diện của ngân hàng và cứ 4 hạt thì 1 hạt có sự hiện diện của ngân hàng nhờ hoàn toàn vào đại lý ngân hàng (CGAP 2010b);  

- Các đại lý ngân hàng ở các vùng nông thôn đều có tỷ lệ giao dịch gửi tiền và rút tiền chiếm tỷ lệ cao (38%) hơn nhiều so với khi chưa có đại lý (8%): điều này cho thấy đại lý ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng mà bước đầu là có tài khoản ngân hàng ở các vùng nông thôn (CGAP, 2010b);  

- Tín dụng tiêu dùng ở Brazil đã tăng 500% trong vòng 5 năm, từ 54 tỷ đô la Mĩ năm 2003 lên tới 252 tỷ đô la Mĩ năm 2009: sự mở rộng tín dụng này là nhờ sự xuất hiện của đại lý ngân hàng bởi các đại lý ngân hàng làm điểm để cung ứng và nhận thanh toán lãi từ người dân có nhu cầu vay;  

- Banco Postal là một trong những tổ chức tiên phong đại lý ngân hàng ở Brazil. Họ bắt đầu có mạng lưới đại lý ngân hàng vào 2002 và đến 2008, họ đã có 1.461.850 khách hàng nhờ đại lý ngân hàng của mình (những khách hàng này đều chưa có tài khoản ngân hàng khi tiếp cận đến đại lý của Banco Postal)  

- Tối thiểu 75% người dân Brazil sử dụng đại lý ngân hàng trong khi chỉ có 43% người dân Brazil có tài khoản ngân hàng (CGAP, 2010f); và  

- Năm 2010, Caixa Economica đã tích hợp hơn 12 triệu đối tượng thụ hưởng của Chương trình Bolsa Familia (một chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo theo chính sách xã hội của chính phủ) với tài khoản ngân hàng: trong đó, phần lớn các tài khoản này hoạt động qua các đại lý ngân hàng (CGAP, 2010). 

Thanh Vân Anh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét