Chiến lược quốc gia về phát triển hệ thống Đại lý ngân hàng

đại lý ngân hàng là gì, quy định về đại lý ngân hàng, trở thành đại lý ngân hàng

dailynganhang.com
- Hiện nay, mô hình đại lý ngân hàng và xu hướng mobile money trở thành một xu hướng thanh toán thịnh hành, nhất là đối với những đối tượng khách hàng hoặc giao dịch cần sự nhanh chóng, an toàn và tính bảo mật cao. Xu hướng này đã nhen nhóm khi các Công ty tài chính toàn cầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam, len lỏi từng bước vào các ngóc ngách của nền kinh tế và từng bước chi phối thói quen "tiêu tiền - sử dụng tiền" của người Việt. Mặc dù chưa thật sự chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường, nhưng với việc Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành các Chiến lược quốc gia về phát triển thanh toán trực tuyến đã khẳng định moblie money là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế.

Bài liên quan

Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đưa ra những định hướng chiến lược, sâu rộng, lâu dài để hướng đến việc thanh toán của nền kinh tế qua hệ thống online. Trong đó, Chiến lược nêu rõ mục tiêu này sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, mà mô hình đại lý ngân hàng chính là điểm then chốt. Bên cạnh đó, vấn đề ứng dụng công nghệ triệt để và đảm bảo tính bảo mật cao cho người dùng chính là yếu tố then chốt mà Chiến lược cho rằng "hiệu quả và bền vững cho cả hệ thống tài chính".

Từ Chiến lược dài hạn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 về ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa các vấn đề của Chiến lược, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho việc thiết lập toàn diện thanh toán trực tuyến, cụ thể đối với mô hình đại lý ngân hàng, như: trong năm 2020 - 2021 phải nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành quy định về đại lý ngân hàng nhằm cho phép ngân hàng liên kết với chủ thể không phải ngân hàng làm đại lý, cung ứng một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo ủy thác của ngân hàng để nhận hoa hồng, hướng tới mở các đại lý ngân hàng tại các vùng có mật độ phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng còn thấp... 

Từ những căn cứ pháp lý tiền đề nêu trên về hoạt động của đại lý ngân hàng, có thể nhận thấy mô hình đại lý ngân hàng và việc thành lập các đại lý ngân hàng là mục tiêu hoạt động chiến lược của cả hệ thống tài chính trong thời điểm hiện tại và tương lai. Khi được thiết lập, các đại lý ngân hàng sẽ giúp giảm chi phí hoạt động, chi phí thành lập đối với các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng truyền thống. Đồng thời, đối với người người dùng, các đại lý ngân hàng sẽ giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính trong một số các dịch vụ được phép và giúp người dần có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn tài chính quốc gia nhằm mục đích phát triển nền kinh tế sâu rộng và toàn diện hơn. Với kế hoạch nhắm vào các thị trường mà hệ thống ngân hàng truyền thống chưa xây dựng rộng rãi, các đại lý ngân hàng tại các vùng này sẽ có cơ hội phát triển và ưu đãi rất lớn khi hệ thống quản lý, văn bản pháp luật dành cho đại lý ngân hàng được hoàn thiện.

LUẬT VẠN THÔNG

Đăng nhận xét

0 Nhận xét